Over de stichting

Uitgangspunten

  • 100% inwonersinitiatief dus vrijwilligerswerk;
  • ontmoetingsplek voor en door de buurt;
  • 2 shortstay eenheden voor tijdelijk verblijf boven;
  • buurtbewoners zelf de regie;
  • zelfstandige onafhankelijke stichting;
  • bijeenkomstfunctie voor kleine groepen.
  • duurzame initiatieven in buurt verbinden;
  • met goede en uitgebreide keuken;
  • gezonde exploitatie door inkomsten short stay.

Verder staat dit opgenomen in de statuten.

Organisatie

Dit zijn onbezoldigde functies zowel in de Raad van Toezicht als in het bestuur:

Bestuur
Margrieta Haan – voorzitter
Eric Soudant – penningmeester
Dieke Versteegt – secretaris
Marja Roetman – lid
vacature – lid

Raad van Toezicht
Hennie Hagen (voorzitter)
Petra Dijkstra
Gerda Weitkamp
Gerben Kamphorst

Contactgegevens

Stichting Het Lokaal
KvK nummer: 70155275
Rsin nummer: 8581.65.624
IBAN: NL48 TRIO 0338 9422 97  (ANBI)

Putterhaag 2
3993 BG HOUTEN
www.hetlokaalhouten.nl

Contact
bestuur@hetlokaalhouten.nl

Telefoon of WhatsApp: 06-41753034
Wij checken 3x per week alle berichten.

Mede mogelijk gemaakt door

Het gebouw

De inrichting

Overige