Deze website krijgt een nadere invulling, wanneer het gebouw aan de Stichting Het Lokaal geleverd is. Hieronder alvast informatie over de opzet van de stichting Het Lokaal en contactgegevens. 

Stichting Het Lokaal
KvK nummer: 70155275
Rsin nummer: 8581.65.624

Putterhaag 2
3993 BG HOUTEN
www.hetlokaalhouten.nl

Contact

Stichtinghetlokaal@gmail.com


Uitgangspunten:

  • 100% inwonersinitiatief dus vrijwilligerswerk;
  • ontmoetingsplek voor en door de buurt;
  • 2 shortstay eenheden voor tijdelijk verblijf boven;
  • buurtbewoners zelf de regie;
  • zelfstandige onafhankelijke stichting;
  • bijeenkomstfunctie voor ongeveer 15 personen.
  • duurzame initiatieven in buurt verbinden;
  • met goede en uitgebreide keuken;
  • gezonde exploitatie door inkomsten short stay.

Verder staat dit opgenomen in de statuten.

Organisatie

Dit zijn onbezoldigde functies zowel in de Raad van Toezicht als in het bestuur:

Raad van Toezicht

Hennie Hagen (voorzitter)
Petra Dijkstra
Gerda Weitkamp

Bestuur

Margrieta Haan – voorzitter
Jos Wildenbeest – penningmeester
Martin van de Ven – secretaris
Albertina Slagboom – lid
Marja Roetman – lid