Het Lokaal Houten

Huiskamer voor de buurt, waar bewoners van de Hagen, Weiden en Centrum elkaar kunnen ontmoeten rondom diverse kleinschalige activiteiten.
Het Lokaal is een bewonersinitiatief, iedereen uit de wijken kan meedoen én initiatief nemen. Heb je een idee of een wens, neem contact op.
In Het Lokaal willen we:

Ontmoeten en verbinden

verschillende generaties en interesses; belangstelling hebben voor elkaar; meer samenhang in de buurt.

Gastvrij zijn

open, uitnodigend en ongedwongen, voor én door wijkbewoners en bewoners van Haag & Hof (Roodborsthaag).

Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander creëren

elkaar respecteren, evenwicht tussen geven en ontvangen.

Duurzaamheid stimuleren

in het Lokaal en in de wijk zó leven dat ook onze (klein)kinderen een goede toekomst hebben.

Delen

We willen dit o.a. doen door het delen van boeken tot (elektrische) auto’s; alles waar vraag en aanbod voor is. 

Stichting Het Lokaal beheert de ruimte, door vriend van het Lokaal te worden, steun je de activiteiten en krijg je diverse voordelen.

Bekijk hieronder de video over Het Lokaal en enkele foto’s van de huiskamer.

Vorige
Volgende